www.bkjarva.se

Styrelsen och ledarsidor

Ordförande 

Jobel Teklebrhan


Vice ordförande

Rola Abou Hachem


Sekreterare

Sara Mecconen


Kassör

Ines Isaksson


Ledamot

Rana Abou Hachem


Suppleanter

Josef Sliwi

Karima Naijm

Revisor

Thomas Nygren

EBC övningar 

Övningar som passar 6-10 åringar
EB övningar

Övningar som passar 9-13 år